Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Børneliv i Billund kommune

Leg, læring og kreativitet er nøgleord for børneliv i Billund Kommune. Det samme er trivsel.

 

Store investeringer i børnenes trivsel

I de senere år er der investeret over 300 millioner i at nye daginstitutioner, om- og udbygning af skoler og i nye idrætsfaciliteter overalt i Billund Kommune.

I budget er der afsat mindst 65 millioner kroner ekstra til dagtilbud- og skoleområdet. Målt i forhold til antal indbyggere er det den største investering på området i Danmark.

De penge investeres blandt andet i:

 • 32 millioner til Børnenes Hovedstad indsatser
 • 16 millioner til pædagogisk kvalitetsudvikling i dagtilbud og skoler
 • 8 millioner til bedre normering i daginstitutioner
 • 6 millioner ekstra til folkeskolerne når statens ekstraordinære tilskud til skolereform bortfalder.
 • 3 millioner til kunststofbaner

Et væld af gode dag- og skoletilbud:

 • Vi har dagpleje og vuggestuer
 • Vi har daginstitutioner, der arbejder tæt sammen med skolerne i et 1-1 samarbejde
 • Vi har 7 folkeskoler i forskellig størrelse. Fra 110 til 775 elever.
 • Vi har en international skole og Børnehave.
 • Vi har yderligere to privatskoler.
 • Vi har vel nok Danmarks bedste idrætsfaciliteter
 • Vi har ungdomsskole og en kulturskole, der er Børnenes Hovedstad værdig.

 

Børnenes Hovedstad
Leg er en af de vigtigste ingredienser i at udvikle kreative, sociale og problemløsende børn – og voksne – som tager del i en global og foranderlig verden og skaber gode liv for sig selv og deres omgivelser. I 2012 etablerede Billund Kommune og LEGO Fonden selskabet Børnenes Hovedstad A/S, der sammen med en lang række forskellige interessenter arbejder ud fra visionen: Billund er Børnenes Hovedstad! Her lærer børn gennem leg og er skabende verdensborgere. Udgangspunktet for Børnenes Hovedstad er Billund. Byen og kommunen er rugekasse for projekter og aktiviteter inden for leg, læring og kreativitet, byudvikling i børnehøjde og erhvervsudvikling. Samtidig er det et klart mål, at den viden, der bliver skabt i Billund Børnenes Hovedstad, også skal komme børn regionalt, nationalt og internationalt til gode